lionlogo_2c.jpg

Distrikt 101 B

 Your Company

Vill du veta hur Lions arbetar?

Lions tillgodoser behov både lokalt och runt om i världen. Våra 1,4 miljoner medlemmar, som utför samhällsservice i mer än 200 länder och geografiska områden, är olika på många sätt men delar en gemensam uppfattning: samhället är vad vi gör det till.

Varhelst det finns ett behov, finns det en LIONMEDLEM!

Vill du "känna på" Lionsarbete och samtidigt göra världen lite bättre för de mest utsatta?
Anmäl dig som volontär till något av de projekt som beskrivs här nedan.
Du bestämmer själv hur mycket tid du vill lägga ner i våra lokala insatser.

Anmälan finns längre ner på sidan!

Här nedan har du förslag på ett antal av våra projekt, som du kan göra en samhällelig insats i. Målet med nedanstående insatser är i vissa fall enbart en serviceåtgärd i lokalsamhället. I andra fall är målet att få in pengar för att lämna bidrag till lokala, regionala och internationella hjälpinsatser. Ditt volontärarbete sker alltid tillsammans med en eller flera lionmedlemmar.

Bingotältet utanför Tant Grön.

Motionsbingon

Arbetet innebär att vara bingovärd tillsammans med en lion medlem. Sätta upp bingotavlor och plastband. Arbetet i tältet består av att lämna ut och ta betalt för bingobrickor. Krontrollera vinstbricka och lämna ut vinst. Bingon är varje söndag i maj, juni, augusti och september mellan kl 10.00-12.00.

Läs mer»

LAN i Vintrosa Folkets Hus

Ett LAN spel/turnering körs en fredag-lördag på våren och en på hösten. Den pågår från fredag eftermiddag till lördag förmiddag. Uppgiften är att "pricka av" och ta emot betalning av deltagare som inte betalt in i förväg samt vara något av en ordningsman. Arbetet sker tillsammans med en lion medlem.

Läs mer»

 

En interiörbild från ett LAN spel.

   

Bilden visar en del av arbetet med att ösa gödsel.

Gödselförsäljning

Varje vår och höst erbjuder vi för-säljning av brunnen ko- och höns-gödsel samt trädgårdskalk. Arbetet består dels av att ösa gödsel i plast-säckar och utkörning till kund.

 

Läs mer»

 

Bild från innergården

Vintrosahemmet

Klubben får då och då förfrågan från personalen om vissa service-åtaganden. Hitintills har vi utfört reperationsarbeten på paviljonger, monterat nyinköpta utemöbler (se bilden intill), Vi sköter flaggningen mm.

 

Lions medlem Toivo Skoog presenterar ett vinnande bidrag.

Fredsaffischtävling

Fredsaffischtävling är en årlig konsttävling för barn. Varje år sponsrar lionklubbar runtom i världen Lions internationella fredsaffischtävling i lokala skolor och ungdomsgrupper.

Arbetet handlar mycket om att besöka skolorna och "sälja in" tävlingen.

Läs mer»

 

Station 1 - Tysslingedagens Infocenter.

Tysslingedagen

Klubben ansvarar sedan 2008 för den administrativa hanteringen av Tysslingedagen. Arrangerar två utställarmöten per år, tar emot anmälningar från utställarna, administrerar hemsidan och skapar ett bildspel. Under Tysslingedagen  ansvarar vi för Station 1 - Infocentret. Arbetet består av att ge information till besökarna om evenemanget. Parallellt med detta visar vi bl.a. upp Lions katastroftält, säljer lotter mm.

Läs mer»

 

Anmälan

  Jag vill anmäla mig till följande Lions projekt som volontär:
   
Fredsaffischtävlingen
Gödselprojektet
LAN
Motionsbingon
Tysslingedagen
Vintrosahemmet
   
Namn*
Adress*
Postnummer*
Postadress*
Telefon
E-post*
Information
   
Vårt nyhetsbrev: Information om våra erbjudande och aktiviteter via E-post.